Miercuri, 29 Aprilie 2009 02:25

Constat?m cu regret, din ce n ce mai mult, c? societatea omeneasc?, sau mai bine zis elita ei, a nnebunit. Sub pretexte din ce n ce mai aberante, clar patologice, se iau tot felul de m?suri ce restrng foarte mult, sau chiar desfiin?eaz?, cele mai elementare libert??i umane ?i adeseori inverseaz? scara valorilor. De la legile securit??ii domestice din SUA ?i pn? la m?surile dezaxate de spionare a cet??enilor Uniunii Europene, o ntreag? gam? de acte normative ncalc? grav aproape tot ceea ce n urm? cu 10 ani se ncadra la categoria drepturi elementare ale omului.

Toate acestea se fac n numele p?cii, combaterii terorimului, protec?iei cet??enilor etc. Ni se vorbe?te tot mai des de concepte precum securitate global?, siguran?? na?ional?, combaterea terorismului. Ni se argumenteaz? alarmant ct de important este s? aplic?m m?suri de securitate ?i s? implement?m directive aberante, doar de dragul alinierii la standardele X sau Y.

De?i este tot mai evident, chiar ?i pentru nespeciali?ti, c? aceste standarde ne duc ntr-o direc?ie gre?it?, nc? nu am auzit nici un politician s? conteste public aceste standarde, care calc? n picioare orice standard al drepturilor omului.

Conformismul ?i supunerea oarb? snt aproape reguli printre politicienii romni. Politicienii no?tri merg precum oile n direc?ia n care le latr? cinii interna?ionali. Unii nici m?car nu au observat nebunia cinilor, al?ii o accept? pasiv sau interesat.

Tendin?ele paranoice amintite mai sus au fost lansate ?i apoi exploatate la nivel global, de c?tre ni?te min?i bolnave, ncepand cu conspira?ia/genocidul de la 11 septembrie 2001. ncepnd cu r?zboiul mpotriva terorimului, tot ce s-a f?cut pe plan mondial pentru a combate terorismul, a constat n nc?lcarea din ce n ce mai brutal? a suveranit??ii unor state ?i a drepturilor ?i libert??ilor fundamentale ale cet??enilor...
?i n Romnia au fost resim?ite presiunile acestei nebunii globale ?i au nceput s? apar? ?i legi pe m?sur?: legea nregistr?rii obligatorii a datelor informatice, legalizarea torturii, legea mar?ial? pe timp de pace, amprentare obligatorie ?i documente biometrice etc. La aceste m?suri se adaug? ?i doparea/otr?virea n mas? a popula?iei cu E-uri, alimente modificate genetic, sare iodat? (adic? iodat de potasiu, ferocianur? de sodiu ?i silicat de aluminiu) etc., pentru a nu se mai putea opune. Toate acestea seam?n? din ce n ce mai mult cu r?zboiul unei dictaturi cu cet??enii - adic? terorism de stat.

Trebuie s? tragem ct mai multe semnale de alarm? asupra acestor tendin?e nocive, pentru a ne opri la timp ?i a evita un dezastru.

Tindem c?tre o societate paranoic??

Societatea contemporan? seam?n? din ce n ce mai mult cu un om bolnav psihic, obsedat de propria integritate fizic?, ce vede peste tot doar pericole ?i amenin??ri. Un astfel de paranoic ?i ap?r? locuin?a cu 3 sisteme de alarm? ?i 4 ncuietori, iese din cas? doar narmat, b?nuie?te pe toat? lumea de inten?ii ostile etc. Vindecarea unui astfel de om s?rman nu vine ?i nu poate veni din exacerbarea acestor instincte primare ci doar din curaj, iubire, deschidere, ncredere n ceilal?ii ?i libertate interioar?.

Tot astfel, ntr-un demers sincer de a face lumea mai sigur? pentru to?i, calea corect? presupune promovarea valorilor, educarea cet??enilor n spiritul iubirii cre?tine, cultivarea discern?mntului, a responsabilit??ii ?i a libert??ii autentice ce vine doar de la Dumnezeu. Doar cu astfel de cet??eni se poate vorbi la modul real de adev?rata siguran?? na?ional? ?i mai apoi de securitatea global?. Doar astfel de cet??eni se pot opune oric?rei agresiuni din interior sau din exterior.
Pe de alt? parte, o popula?ie paranoid? de oameni egoi?ti, suspicio?i, amprenta?i ?i urm?ri?i la tot pasul este complet vulnerabil? la orice amenin?are extern?, sau intern? ?i nici m?car nu se poate vorbi, n cazul ei, de siguran?? na?ional?.

F?r? ndoial? c? snt necesare anumite m?suri administrative sau chiar militare pentru a garanta securitatea intern? ?i extern? a fiec?rui stat, ?i a lumii n ansamblu. Dar aceste m?suri trebuie s? fie ra?ionale ?i s? apere drepturile ?i libert??ile cet??enilor, nu s? le ncalce. n plus, aceste m?suri trebuie s? fie ?i eficiente.

Ce constat?m nsa? M?surile abuzive ce ni se impun de sus nu rezolv? nici problemele pe care pretind c? le-ar rezolva ?i, n plus, afecteaz? grav drepturile ?i libert??ile individuale.

Aceste m?suri legislative seam?n? cu un medicament ineficient dar cu efecte secundare multiple ?i extrem de grav!

Pa?apoartele biometrice, un simptom al nebuniei globale

De exemplu, introducerea pasapoartelor ?i a c?r?ilor de identitate biometrice nu rezolv? problemele de securitate existente, ba chiar creaz? unele vulnerabilit??i noi ?i ncalc? flagrant dreptul la via?? privat? ?i demnitatea uman?. Iar motivele invocate pentru a le impune nu stau n picioare. Dincolo de presiunile unor grupuri totalitare, romne?ti ?i europene, ?i de interesele financiare parazite, nu am g?sit nici m?car un singur motiv ntemeiat care s? justifice necesitatea introducerii acestui tip de documente.

Pe de alt? parte, chiar ?i daca ar exista motive credibile pentru a adopta o astfel de tehnologie, pentru a decide aplicarea sau respingerea ei, este strict necesar? consultarea popular, urmat? de punerea n aplicare a voin?ei majorit??ii, ?innd seama ?i de aspira?iile minorit??ilor.

n cazul documentelor biometrice nu s-a procedat astfel, de?i este evident pentru oricine c? majoritatea romnilor nu doresc s? fie amprenta?i, scana?i, urm?ri?i, monitoriza?i, spiona?i. Romnii s-au s?turat de paranoia lui Ceau?escu, au luptat pentru libertate ?i o pre?uiesc din ce n ce mai mult. Ei nu vor s? tr?iasc? ntr-o societate paranoic?, de tip fascist, a carei singura preocupare s? fie autoconservarea. Aceste op?iuni ale romnilor fiind clare, ele trebuie s? se reflecte ?i n forma final? a actelor normative.

Ori, cnd citim forma actual? a legii liberei circula?ii (nu se putea g?si o denumire mai cinic? pentru aceast? lege sinistr?) a cet??enilor romni, constat?m c? specificul na?ional, credin?ele religioase ale romnilor, expertizele tehnice etc. nu au fost deloc luate n considerare.

Cnd numai au argumente pentru a-?i ap?ra legea aberant?,guvernan?ii no?trii vin cu argumentul suprem: a?a ne cere Uniunea european?! Este oare aceast? afirma?ie un argument pentru un om dotat cu o minim? inteligen??? S? vedem...


Cui slujesc politicienii romni?

Guvernan?ii no?tri, ale?i direct sau indirect de c?tre cet??enii romni, au datoria statutar? de a-?i exercita func?iile n interesul ?i pentru binele poporului romn. Pentru asta au jurat ?i pentru asta snt pl?ti?i din banii publici.

Prin urmare, indiferent ce directive ar da Uniunea European?, sau ce presiuni oculte s-ar face asupra Romniei pentru adoptarea unor legi, m?suri fiscale etc., datoria guvernan?ilor, ca reprezentan?i ale?i ai cet??enilor romni, este s? aperei interesele romnilor ?i ale Romniei n fa?a forurilor externe, ?i nu invers!

Dac? Uniunea European?, ncearc? s? ne impun? silnic ceva, mpotriva voin?ei, credin?ei sau libert??ii noastre, este de datoria Guvernului ?i a Parlamentului Romniei s? fac? toate demersurile legale pentru a anula acea impunere silnic?.

Pe o tema precum cea a documentelor de identitate biometrice se poate merge pn? la a solicita un referendum european. Acest gen de documente au fost introduse deja, tot nedemocratic, n unele ??ri membre UE, f?r? dezbatere public? ?i f?r? consultare popular?.

Deraierea UE de la democra?ie s-a v?zut si n cazul reintroducerii n discu?ie a Constitu?iei Europene respinse. Redenumit? Tratatatul de la Lisabona, s-a ncercat adoptarea ei f?r? consultare public?. De?i a fost din nou respins? definitiv, n Irlanda, grup?rile tolalitare din conducerea UE fac acum presiuni pentru un nou referendum. Tratatul de la Lisabona tinde s? devin? Dictatul de la Lisabona.

Daca conducerea Uniunii Europene va continua cu aceast? abordare totalitar?, este de datoria conducerii actuale sau viitoare a Romniei s? se opun?. Dac? UE tinde s? devin? Imperiul European Totalitar, visat de dl. Barroso, trebuie ca politicienii romni s? se opun?, pentru ca romnii, pe care i reprezint?, nu mai vor dictatur?.

Dac? Uniunea European? vrea s? ne pun? cipuri n pa?apoarte ?i c?r?i de identitate, ?i nu reu?im nicicum s? anul?m aceasta, parlamentarii romni trebuie s? decid? singura solu?ie logic? ?i legal?, pentru a-?i respecta mandatul: ie?irea Romniei dintr-o astfel de uniune, ce a gre?it direc?ia.


Ce facem?

Ar fi bine s? avem parlamentari si mini?tri care s?-?i fac? datoria fa?? de poporul romn, care s? decid? mereu, cu curaj ?i n?elepciune, pentru a ne asigura, att nou?, ct ?i copiilor no?tri, un viitor liber ?i demn.

Dar ce facem, dac? nu-i avem?

Trebuie s? ac?ionam fiecare, dintre cei care n?eleg ce se petrece, pentru a-i trezi ?i pe ceilal?i ?i a aduce binele, adev?rul ?i libertatea autentic? n via?a noastr? ?i a celorlal?i.

Dac? nu vom ac?iona, din team? excesiv? sau din lene, vom merge inevitabil c?tre alternativa facil?, dar nefast?, ce este prev?zut? de mult? vreme, att de Apocalipsa Sfntului Ioan ct ?i de romanele lui George Orwell.

Depinde de fiecare dintre noi c?tre ce direc?ie vom face primul pas.